top of page

תקנון הזמנת מוצרים, סדנאות וקורסים

לקוחות יקרים ויקרות,

 

אנא קראו בעיון רב את התקנון לפני רכישה ו/או הזמנה של שירות או מוצר באמצעות האתר ♡

כללי

1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים כאחד.
 
2. ביצוע הזמנות ורכישות באתר מותר רק למי שהגיע לגיל 18 שנים.
 
3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין מפעילת האתר.
 
4. בעת ביצוע רכישה או הזמנה באמצעות האתר, הלקוח מצהיר כי קרא את התקנון וכי הסכים לכל הוראותיו.

סדנאות & קורסים

5. התיאור של הקורסים והסדנאות באתר הוא כללי והתמונות בו להמחשה בלבד.
 
6. היצירות בסדנאות תלויות בין השאר ביכולות האישיות של כל לקוח ואין התחייבות כלשהי ליצירה של כמות כלים מסוימת, טיבם או יופיים.
 
7. יש להגיע לסדנה ו/או קורס כ-15 דקות טרם מועד ההתחלה. לקוח שאיחר לסדנה או מפגש שנקבע לא יהיה זכאי להשלמת הזמן החסר.
 
8. לקוח שנרשם לסדנה ו/או לקורס, ויצר כלים - זכאי לקבל תוצר סופי ומוגמר (כלים שעברו את תהליך הייצור המלא, צביעה ושריפה) לאחר כ-30 ימי עסקים ובתנאי שלא היו מחדלים בתהליך היצירה.

8.1. הלקוח מודע לעובדה כי בתהליך יצירת הכלים קיימים סיכונים שאינם תלויים במפעילת האתר (כגון שבר ו/או תקלה טכנית ו/או חומר תקול שעשויים למנוע ממנו לקבל את המוצר/ים בשלמותו/ם, ואפילו לא לקבלם כלל.


8.2. כלים שלא יאספו בתוך כחודש ימים ממועד קבלת ההודעה ייזרקו וללקוח לא תהיה טענה בגין זריקתם.
 
9. ביטול הרשמה על יד לקוח יתאפשר על פי חוק הכנת הצרכן בלבד, באמצעות פנייה בהודעת WhatsApp לטלפון שמספרו 052-5209798 או למייל ceramepottery@gmail.com
 
10. מפעילת האתר רשאית לבטל ו/או לדחות מועדי קורסים ו/או סדנאות על פי שיקול דעתה האישי בכפוף להוראות החוק.

11. שובר לסדנה בהפתעה יהיה  תקף ל12 חודשים מרגע רכישת השובר.

הזמנת מוצרים

11. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות אפליקציות תשלום מאושרות אחרות בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
 
12. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לבטל רכישה של מוצר שבוצעה על פי שיקול דעתה.

13. ניתן לבטל את העסקה, בכפוף לחוק הגנת הצרכן בלבד, באמצעות פנייה בהודעת WhatsApp לטלפון שמספרו 052-5209798 או למייל ceramepottery@gmail.com.

1.13. אם ביטול העסקה יתבצע לאחר שהלקוח כבר קיבל את המוצר, הלקוח יישא בכל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר בנוסף לדמי הביטול.

 
2.13. החזרת המוצר תיעשה כשהוא בשלמותו, באריזתו המקורית ובתנאי שלא חלפו 30 ימים מתאריך רכישת המוצר.

14. מפעילת האתר תדאג לשלוח את המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה, תוך 7 ימי עסקים.

15. אספקת המוצר ללקוח אספקת המוצר מתבצעת באמצעות דואר ישראל תוך 14 ימי עסקים.

 
16. מפעילת האתר לא תשא בכל אחריות בגין איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

אחריות

17. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במוצרים שנמכרים באתר

18. מפעילת האתר לא תהיה אחראית על נזקים גופניים שעלולים להיגרם ללקוח בעקבות השתתפותו בסדנאות ו/או קורסים המוצאים באתר.
 
19. בעצם ביצוע הזמנה של סדנה ו/או קורס באתר, הלקוח מצהיר כי בריאותו תקינה, הוא מודע לכך שיצירת קרמיקה עשויה לדרוש, לעתים, הפעלת כוח פיזי ולא תהיה לו כל טענה למפעילת האתר בגין נזקים שייגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו בסדנה ו/או קורס.

פרטיות

20. מפעילת האתר משתמשת ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף וכדי לאסוף נתונים אודות השימוש באתר, ביצוע פעולות ורכישות ע”י כלל המשתמשים וכן התאמת השירותים לצרכים אישיים של משתמשים.

מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה- Cookies של האתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.


21. מפעילת האתר תעשה את מרב המאמצים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע של הלקוחות והמשתמשים באתר ומתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר ביצוע רכישות.

bottom of page